Zorg & Welzijn

We bieden deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dat doen we bij mensen thuis, in de buurt en, als dat niet meer kan, in één van onze zorglocaties.

Wonen met zorg

Als zelfstandig wonen niet meer mogelijk is kunnen mensen terecht in een van onze zorglocaties. Bijvoorbeeld mensen met dementie, die bij ons wonen in een kleinschalige en huiselijke omgeving, of met een lichamelijke zorgvraag. Ook voor tijdelijke zorg kunnen mensen bij ons terecht. Denk aan revalideren of herstellen en palliatieve zorg in het hospice.

Zorg aan huis

Op een fijne manier oud worden, dat willen we allemaal. Onze visie is erop gericht dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Ook als zorg of ondersteuning nodig is. Wij kunnen op diverse manieren ondersteunen om dit te realiseren. Met hulp of ondersteuning bij het schoonmaken, bij het klaar maken van maaltijden, bij het opstaan en naar bed gaan of bij het verzorgen van wonden. Ook wanneer iemand gespecialiseerde thuiszorg nodig heeft kunnen mensen op ons rekenen.

Behandeling & begeleiding

Ouderen hebben vaak specialistische zorg nodig. Bij onze behandelaren kunnen mensen terecht met onder meer geheugenproblemen, hersenbeschadigingen en gewrichtsklachten, maar ook voor revalidatie na een ziekenhuisopname. Bij ons werken behandelaren met verschillende disciplines: fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten. Door nauwe samenwerking met de zorg, de thuiszorg en met elkaar proberen ze de best mogelijke zorg te geven.

Dagbesteding

De dagbesteding van WVO Zorg is er speciaal voor mensen die overdag wat extra steun en begeleiding kunnen gebruiken. Voor naasten of mantelzorgers is de dagbesteding ook een goede oplossing.