Het verhaal van Ernest

Ernest Antheunisse heeft afgelopen jaar bewust de keuze gemaakt om in de zorg te gaan werken. “Ik vind het mooi om een bijdrage te leveren aan het verzorgen van mensen, Ik heb zelf geen zorgdiploma’s, daarom zorg ik graag voor de mensen die voor andere zorgen”.

Ernest heeft 15 jaar gewerkt als teamleider bij Rijkswaterstaat. Vorig jaar heeft hij als zelfstandige ondernemer een coaching project uitgevoerd in de gehandicaptenzorg. Hier ontdekte hij dat de zorg goed paste bij zijn eigen drijfveren. Doelbewust is hij toen op zoek gegaan naar een baan in de zorg. De vacature van teamcoach bij WVO Zorg sprak hem meteen aan.

“Het zorgen voor mensen vind ik een heel mooi beroep, ik wil graag een bijdrage leveren aan grote vraagstukken die in de toekomst liggen en vooral: hoe blijf je als medewerker weerbaar en ga je met een voldaan gevoel na je werkdag weer naar huis. Ik hoop dat ik vanuit mijn rol als teamcoach hier een waardevolle bijdrage aan kan leveren.”

Als teamcoach ondersteunt Ernest medewerkers en teams in het goed samenwerken met elkaar. “In de thuiszorg maken we een ontwikkeling naar zelforganiserende teams. Dat betekent dat een team alle zorginhoudelijke taken zelfstandig plant en uitvoert. Het gaat dan bijvoorbeeld om een goede taakverdeling, waarbij je kijkt naar waar een medewerker goed in is of talent voor heeft.

“We zorgen ervoor dat er duidelijke afspraken zijn over hoe het werk gedaan moet worden. Soms is het nodig om een procesbeschrijving te maken met elkaar. Daarnaast ga ik in gesprek met medewerkers, bijvoorbeeld over de balans werk en privé of de roosters.”

De teamcoach richt zich ook op de relatie tussen het team en de ondersteunende diensten, zoals de afdeling HR of facilitair. Het kan wel eens voorkomen dat er een afstand wordt ervaren tussen wat er speelt op de werkvloer en hoe andere afdelingen daarin ondersteunen. Ik probeer deze afstand te verkleinen. ”

“Door een vertrouwensband op te bouwen met individuele medewerkers, durven zij zich kwetsbaar op te stellen.”

Het opbouwen van vertrouwen bij de medewerkers is hierin noodzakelijk. “Door een vertrouwensband op te bouwen met individuele medewerkers, durven zij zich kwetsbaar op te stellen. Ik wil voor de medewerkers écht een klankbord kunnen zijn of een luisterend oor bieden waar nodig.”

“Het meest uitdagend vind ik een bijdrage leveren aan procesverbeteringen.”

Ernest haalt heel veel energie uit het organiseren en begeleiden van teamdagen. Het doel van deze teamdagen is dat collega’s écht iets kunnen leren en met een goed gevoel weggaan. “Het meest uitdagend vind ik een bijdrage leveren aan procesverbeteringen. Een concreet en recent voorbeeld is de samenwerking tussen de thuiszorg en de flexpool. Deze is zichtbaar verbeterd door het afstemmen van zaken en verbeterafspraken te maken met elkaar. Dit heeft voor rust gezorgd in het team”.

Voor Ernest blijft het werk uitdagend door de afwisseling die hij ervaart. “Het heeft mij verrast hoe hard iedereen werkt in de zorg en vooral met hoeveel toewijding. Dit vind ik heel mooi om te zien. Ik heb zelf geen zorgdiploma’s, daarom zorg ik graag voor de mensen die voor mensen zorgen.”


Ernest Antheunisse
Ernest Antheunisse Teamcoach
Delen: